|
Pravidla - dodatky
 
Author Posting
Zde budou připisovány změny a dodatky k pravidlům.

-- 
Hraj čistě ! Ježíš tě vidí
edited by moderator   
quote ] 
Chybějící data z UAC

Za nepoužití UAC3 v ligovém zápase, obdrží hráč 2PP za každé další 3PP. Po třetím nepoužití UAC3 v zápase, dostane hráč 6PP a ban na půl roku za silné podezření z cheatování.

Týká se to i hráčů s nulovým počtem skenů! Je důležité dbát na to, aby proběhl hned 1. sken po zapnutí anticheatu. Ten před samotným hraním spustíte kombinací kláves [ Ctrl + Insert ].

Dále je hráč povinen mít ve svém ESL profilu v herních účtech vyplněno správné VietcongID viz.zde. Za každý zápas bez vyplněného ID, hráč obdrží 1PP. Více najdete v této novince http://www.esl.eu/czsk/vc/news/181635/

Za špatně zadané "match ID" v UAC3 tým/hráč obdrží roněž 1PP.

Hráč je povinen po ukončení zápasu nahrát všechny skeny pořízené UAC. Manuální nahrávání návod viz. FAQ .
 
Nebudou dlouhodobě tolerovány BlackScreens, návod jak potíže odstranit najdete na  FAQ .

-- 
verny@staff.esl.eu
quote ] 
Pravidla pro Fórum & komentáře

Při porušení následujících pravidel si Admin ESL vyhrazuje právo příspěvek zeditovat, či smazat. V případě hrubého a opakovaného porušování pravidel může být autorovi udělen ban na fórum a komentáře. Délku banu určuje admin.

1. Pište komentáře, které nejsou v rozporu se zásadami slušného chování a platnými zákony.
Nejsou tolerovány vulgární komentáře ani komentáře napadající rasové, náboženské či jiné skupiny. Totéž platí pro kometáře u zápasu a v knize návštěv.
2. Při zakládání témat začněte nadpis velkým písmenem.
3. Nerozpoutávejte "flame war" a ani se do ní nezapojujte.
4. Nejsou povoleny reklamní příspěvky a inzerce (přímé odkazy), které nemají nic společného s ESL nebo danou hrou.
5. Jakákoliv forma SPAMu nebude tolerována, za SPAM lze považovat i krátké a nic neříkající odpovědi.
6. Dodržujte téma. Jekékoliv off-topic příspěvky mohou být smazány.

-- 
verny@staff.esl.eu
quote ] 
7.5.2. Zablokovaní hráči

6 trestných bodů pokud se zablokovaný hráč účastní jakékoliv herní aktivity. Není možné využívat zablokované hráče žádnou formou dohody.

To se vztahuje i na hráče, který má 12 a více trestných bodů. Nemá sice v záhlaví ban, nicméně pro trestné body nesmí hrát. I v případě, že se před zápasem teamy domluví, že hráče povolují a stane se pak takový hráč předmětem protestu, bude postupováno automaticky dle pravidel - tj. hráč i jeho team dostane trestné body. Zda bude zápas smazán záleží na okolnostech. Pokud zápas vyhraje stěžující si strana, bude zápas nejspíš ponechán.
Admini budou řešit dle pravidel všechny protesty, které se budou týkat nepovolených hráčů ve hře. Admini NEBUDOU řešit supporty podané na nepovolené hráče, neboť support u řešení nepovoleného hráče je nesprávnou formou řešení situace.

-- 
verny@staff.esl.eu
quote ] 
8.1.1. Zápasy blokovaných týmů

Zablokovánému týmu, který bude hrát zápas a dodatečně ho zadá na web ESL, bude tento zápas smazán. Jedná se o úmyslné obcházení banu a smazaní bude nevratné.

8.1.2. Dodatečné dodání UAC3 ID zápasu

V případě, že bude web ESL nedostupný a vy nebudte vědět, jaké ID zápasu zadat na UAC3, tak si můžete zvolit své. To však musíte nejdříve co to půjde umístit k zápasu. A to do reportu nebo do komentů u zápasu.

-- 
Hraj čistě ! Ježíš tě vidí
quote ] 
Pomocné formuláře (Support Tickets)
(převzato z hlavního fora od hlavního admina Nikkatzu)

Slouží výhradně pro dotazy a žádosti o pomoc, které se jakýmkoliv způsobem týkají ESL, alenetýkají se žádného konkrétního zápasu. Vlastní formulář naleznete zde

Při vypisování se řiďte pokyny, které jsou uvedeny nad vlastním formulářem.
Pole "Kategorie" (Category) - nechejte vždy prázdné.
Pole "Oblast" (Section) - vyberte oblast, které se týká váš dotaz (pokud jde o obecný dotaz, nesouvisející se žádnou konkrétní ligou, nechejte pole opět prázdné)
Pole "Věc" (Subject) - sem napište výstižný nadpis (např. Blokovaný účet).
Pole "Tým" (Team) - pokud se daná věc týká celého týmu, vyberte jej z nabídky.
Pole "Příloha" (Attachment) - pokud je to nutné, je možné připojit také soubor.
Pole "Text" - zde napište stručně a výstižně svůj dotaz.


Protestní formuláře (Protest Tickets)

Tyto formuláře slouží pouze pro řešení sporů vzniklých při zápasech. Např. svévolný odchod soupeře ze hry, špatně zadané skóre, atd. Tyto formuláře jsou vždy spojeny s konkrétním zápasem a najdete je v "Command Center" pod položkou "Zadat protest" (Write a Match Protest).

Stejně jako v předešlém případě, i zde platí, že text protestu má být stručný a výstižný. Pokud je to vyžadováno, je opět možné přiložit soubory (screenshoty, logy, dema, atd.).

Protesty je možné ve většině žebříčků zadat do tří dnů od uzavření zápasu. Po tuto dobu jsou k dispozici v Command Center.
Po uplynutí této doby není možné podávat protesty a požadovat jakékoliv řešení vzniklých sporů.


Odpovědi

Jakmile je formulář zpracován adminem, jste o jeho odpovědi a případném rozhodnutí v dané věci informováni e-mailem.

Pokud je adminem vyžadováno další vyjádření od zadavatele (v případě pomocných formulářů) nebo od obou zúčastněných stran (v případě protestu), pak laskavě vždy odpovídejte do těchto formulářů a nezakládejte nové!

Totéž platí v případě, kdy se vám zdá odpověď nedostatečná a váš problém přetrvává. Všechny vaše podané formuláře jsou opět k dispozici v "Command Center" pod položkami "Moje dotazy" (My supports) a "Moje protesty" (My protests) nebo v případě týmových žádostí "Dotazy týmu" (Team supports) a "Protesty týmu" (Team protests).
quote ] 
Dodatek k podávání protestů:

pokud czsk team přijme výzvu od zahraničního teamu, automaticky se tak zavazuje, že veskerou kominkaci s tímto teamem povede v angličtině. A to především v případných protestech.

Pokud bude podán protest a nebude do něj czsk team vkládat komenty v angličtině, pak se může stát, že admin se rozhodne uzavřít protest bez řešení situace (pokud se jedná např. o spam apod.), nebo udělí danému teamu trestné body:

1PP - za první nekomunikaci v angličtině
2PP - za druhý a další následující pokus za nekomunikaci v angličtině
quote ] 
Přátelé je tu nový rok a s ním konec UAC3. Nevím jak Verny a Gloster, pro mne poslední měsíce byly dost náročné v soukromém životě, takže jsem dostatečně nezajistil fungování esl wire v komunitě. Budeme samozřejmě upravovat pravidla a pro prozatímní stav budou platit následující ustanovení, která jsou jen prozatímní ale mají uchránit hráče před nedorozuměním.


1. Povinnost být při zápasech na UAC3 skončila k 31.12.2013 - od 1.1.2014 UAC3 není funkční

2. ESL Wire je dalším anticheat programem, který bude v blízké době povinný. Zatím však je pouze doporučeným SW pro kontrolu hráčů. Přítomnost na ESL Wire je doporučena, povinnost zatím není (raději opakuji).

3. Výrazně doporučuji pořizovat replaye ze všech kol zápasů (pokud to je možné)

Jak na specta z vlastního kompu: zkopíruj celou složku VC do nové složky, abys měl fyzicky dvě instalace hry. Stáhni si soubor vietcongspect.exe z http://ulozto.cz/xpAdkG2b/vietcongspect-exe. Ten používej jako spouštěcí soubor ve vietcongu - nejlépe v obou instalacích (pokud zvlolíš špatné pořadí, druhou instalaci nespustíš, pokud máš ten soubor jen v jedné instalaci). Připoj se ke hře z obou insalací - jedna jako hráč, druhá jako spect, spect napsat do konzole rpstart nejakejmenosouboru. Na serveru doporučuji minimální delay pro specta 40s - je nutné počítat s vychcánkama, kteří mají dva monitory nebo si přepnou při hledání flagaře - takže u problematických temů lze i delší delay, pak ale budou delší přestávky mezi koly)


Už řešíme nová pravidla a předpokládáme, že nejdéle do půlky ledna bude vše uspořádáno a zorganizováno.
quote ] 

Reply

 
  • 4.994 Users Online
  • 5.713.850 Registered Users
  • 2.467.480 Active Users
  • 1.223.630 Teams Total
  • 2.548 Matches Yesterday
  • 23.495.200 Matches Total
  • More stats
Searchtags

Electronic Sports League rendertime: 0.56s (not_cached) host: eslphp2