|

Jak se počítá Ladder (žebříček)

Systém hodnocení, který roku 1960 vyvinul profesor Arpad Elo je založen na vědeckých statistických metodách a teorii pravděpodobnosti. Takto vypočtené "Elo-body" jsou měřítkem síly hry. Při každém zápase jsou nově přizpůsobeny, přitom jsou ELO – body a výsledek zápasu vzájemně propočítávány.

Čím déle běží žebříček, tím je přesnější hodnocení účastníků. Už od 5 zápasů poskytuje „ELO“ dobrou vypovídací schopnost o kvalitách hráče. ELO – žebříček je dimenzován na neomezenou dobu, nikdy nebude vrácen nazpět. Účastník může kdykoli později do žebříčku vstoupit aniž by musel mít strach, že nikdy nedostihne hráče na špici žebříčku, což je dost podstatná výhoda oproti klasickým žebříčkům.

Základem je přitom tip na vítězství. Pokud obě strany hrají tak jak dával tušit tip na vítězství, tak to nemá žádný vliv na změnu ELO-bodů. Pokud ale jedna ze stran vyhraje nebo prohraje více nebo méně než se očekávalo, pak jsou této skutečnosti ELO-body přizpůsobeny. Tak se může stát, že i přes vítězství (například těsné vítězství nad velmi slabým soupeřem) ztratíte body!!!

Ale dříve než zápas dorazí k ELO výpočtu, je nejprve předzpracován dle výpočtového modelu, který je většinou různý pro každou jednotlivou ligu. Tímto předzpracováním jsou všechny rúznorodé výsledky rozličných her přepočteny na jednoduché procentuální rozdělení.

V současné době existují následující výpočtové moduly:

"default": standardní propočet. Dvě kola, vždy jedno hodnocení pro každého hráče. Pro každé kolo je spočítáno procentuální rozdělení, tyto procenta jsou sečtena a vydělena 2. Pokud je výsledek nulový či záporný, tak jsou výsledky obou stran rovnoměrně posunuty do kladných čísel( 0:3 bude upraveno na 1:4, -1:-3 na 3:1). Jinak by bylo nemožné při prohře s nulou v prvním kole dosáhnout celkového vítězství.Příklad. (A vs B): První kolo: 50:20 (71%:29%), Druhé kolo: 90:130 (41%:59%), Součet: 112%:88%, Konečný výsledek: 56%:44%, Tým A vyhrál. ačkoli tým B celkově dosáhl více bodů. Procentuální rozdělení se ale může posuzovat vždy jen během jednoho kola, protože každá mapa sebou přináší rozdílně vysoké výsledky!

"default_noshift": jako "default", pouze při nulových výsledcích nejsou výsledky posunuty do kladných čísel. Tento modul se používá v případech pokud má být docíleno 100% vítězství nebo je například dán pevný počet možných výsledků (např. 2:0, 2:1 ).

"winloss": hraje se na dvě kola, ale v každém kole je pouze rozlišováno „Vítězství“ a „Porážka“, což odpovídá 100%, případně 0% vítězství. Obě kola jsou vzájemně propočtena, takže konečný výsledek může být pouze 100%:0%, 50%:50% nebo 0%:100%.

"bestofthree": Vedle normálních dvou kol je ještě třetí kolo, které se hraje v případě, když první dvě kola vedla k nerozhodnému výsledku. Konečný výsledek stanovuje 100% nebo 0% vítězství.

"tfc": jako "default", pouze při výsledcích s nulou je na obou stranách přičteno +10

"cs": podobné jako "default", v úvahu jsou však vždy brány pouze body útočníků ("T-Wins"). Body obránců jsou pro výpočet nepodstatné a slouží pouze pro statistické účely.

"oneround": V opaku k modulu "default" se hraje pouze jedno kolo, vše ostatní je identické.

"oneround_winloss": kombinace z "winloss" a "oneround", hraje se jen jedno kolo, ve kterém je pouze vítězství nebo porážka.

"oneround_noshift": kombinace z "oneround" a "default_noshift", hraje se jen jedno kolo, nulové výsledky nejsou převedeny do kladných čísel.

"Elo rovnice"

Všeobecně:Rnew = Rold + C1 * ( W - E )
W: jsou procentní body, které hráč obdržel v zápase
(např.: 100% = výhra, 50% = nerozhodně, 0% = prohra)
Rold: staré pořadí v žebříčku (Elo-Punkte)
Rnew: nové pořadí v žebříčku
E: očekávané procentní body (propočet)

C1: konstanta (nyní : 50 )očekávané procentní body jsou vypočteny následovně:
E = 1/(1+10^(-(R-Rother)/C2))
R: umístění vlastního týmu v žebříčku
Rother: umístění soupeře v žebříčku

C2: konstanta ( nyní : 400 )
Stejný výpočet je pak ještě jednou proveden z pohledu soupeře, tím se vypočte nový počet bodů.

Příklad:

Výsledek zápasu:
3 : 6

v procentech:
33%:66%

staré Elo-body:
1000 : 1000

nové Elo-body:
992 (-8) : 1008 (+8)

očekávané procentní body
E = 1/(1+10^(-(1000-1000)/400)) = 0.5

nové body pro hráče 1:
Rnew = 1000 + 50 * ( 0.33 - 0.5 ) = 1000 - 8 = 992 (zaokrouhleno)

nové body pro hráče 2:
Rnew = 1000 + 50 * ( 0.66 - 0.5 ) = 1000 + 8 = 1008 (zaokrouhleno)

More questions and answers in this subject areaAll questions & answers
 
  • 3.386 Users Online
  • 5.465.980 Registered Users
  • 2.365.560 Active Users
  • 1.150.540 Teams Total
  • 1.900 Matches Yesterday
  • 23.120.800 Matches Total
  • More stats
Searchtags

Electronic Sports League rendertime: 0.72s (not_cached) host: eslphp23