|
Trusted Playercard
Поръчай веднага!
Един от основните проблеми на онлайн геймингът е анонимността в интернет. Много лесно е да се създаде нов акаунт. Играчите, които не притежават смелостта да си признаят грешките, поражения или просто да си изтърпят наказанието прибягват до решението да създадат нов акаунт (който от своя страна само и единствено води до удължаване до наказанието им и е поредния фалшив акаунт).

E-mail адресите за новите акаунти могат лесно и бързо да бъдат създадени, а след това остава само фалшифицирането - измамата. За сравнение с реалните пощенски адреси това е много по-трудно. За всяка поръчка на ESL Playercard (Игрална карта) е необходимо да предоставите реални пощенски адреси , които се проверяват ръчно от ЕСЛ.

Точно поради тази причина е създадена ESL Playercard. Игралната карта се изпраща на потребителя, а към нея е прикачен код за активация. Ако Вие изпратите фалшив пощенски адрес , игралната карта с кода за активация няма да достигне до вас и по този начин няма да придобиете статут на "надежден играч”. Едва след като този код се впише в страницата на ESL, потребителят получава този статус - "Trusted Player (б.ред. - Надежден Играч)".

Отпечатването на игрална карта, става едва след като личните данни, които сте предоставили, бъдат подробно проверени. На самата карта са изобразени ваша снимка и вашите лични данни - име, ник, дата на раждане, ESL ID, etc.

В следствие от времето и усилия, необходими за ръчна проверка, за печат на карти и на превоза, трябва да се внесе еднократна такса. Тази такса може да се плати по два начина: чрез приспадане на платени премиум дни или чрез заплащане на 8,95 евро. Игралната карта е валидна за срок от три години, считани от датата на издаването и.
Trust-Level 1
Trust-Level 1:
Това е основното ниво, при което играчът получава по пощата картата и прикачения към нея код за активация. Важна информация за това са имената, адреса и датата на раждане на играча. След успешното регистриране на игрална карта тези данни не могат да бъдат променяне повече.
Trust-Level 2
Trust-Level 2:
За да повишите trust-level-a си до ниво 2, трябва да потвърдите вашите лични данни, като въведете номера на паспорта си. (важи само за Германия)

Важно: Trust-Level 2 не може да бъде достигнат от България. Той е достъпен само за хора, притежаващи германски паспорт.
Trust-Level 3
Trust-Level 3:
Това ниво може да се постигне чрез изпращане на копие на вашата лична карта. Данните от картата се сравняват с информацията, записана в базата данни на ESL. След като данните се сравнят и бъдат потвърдени, копието на личната ви карта ще бъде унищожено. Освен данните от личната ви карта, за да покачите нивото си на доверие до ниво 3, е необходимо да попълните и допълнителния документ, който ще намерите, когато започнете процедурата за покачване на Trust-Level-а си. (За повече информация свалете този документ)
Trust-Level 4
Trust-Level 4:
ESL потребители, които притежават кредитна карта ESL VISA, ще получат Trust-Level 4 ако притежават Trust-Level 3 и имат навършени 18 години. Trust-Level 4 не е обвързан пряко с кредитната карта ESL VISA, т.е. дори при нейното изтичане това ниво се запазва.

Важно: Тази услуга не е активна в момента!
 
  • 622 Users Online
  • 5.713.850 Registered Users
  • 2.467.480 Active Users
  • 1.223.630 Teams Total
  • 2.548 Matches Yesterday
  • 23.495.200 Matches Total
  • More stats
Searchtags

Electronic Sports League rendertime: 0.83s (not_cached) host: eslphp6